G4.net

Ochrona danych osobowych (RODO/GDPR)
Przeprowadzamy audyt ochrony danych osobowych, analizujemy zgodność z RODO/GDPR - (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz obowiązujących przepisów. Analizujemy procesy gdzie przetwarzane są dane osobowe, przygotowujemy dokumentację, regulaminy, polityki, procedury, umowy. Doradzamy firmom i instytucjom jak przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IOD/DPO - Inspektor Ochrony danych
Świadczmy usługi Inspektora Ochrony Danych w zakresie: informowania administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach na nich spoczywających, szkoleń, audytów monitorowania przestrzegania rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora, udzielania zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowania jej wykonania, współpracy oraz pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego.

Zabezpieczenia i ochrona danych
Przeprowadzamy audyt zabezpieczeń dostępu osób do obszarów przetwarzania danych, zabezpieczeń infrastruktury, sprzętu komputerowego, oprogramowania i danych w wersji elektronicznej i papierowej, nośników danych. Zgodności z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i dobrymi praktykami.

Jak pracujemy
Spotkanie wstępne, określamy przybliżony zakres niezbędnych prac, szacujemy koszty, zawieramy umowę o poufności (NDA), przeprowadzamy audyt, przygotowujemy i przedstawiamy raport, opracowujemy dokumenty, procedury, zmiany, wdrożenia, spotykamy się z Klientem i podsumowujemy to co zrobiliśmy.

Nasi specjaliści dokonali wdrożeń sprawnie i terminowo wielu firmach i instytucjach.
Nie korzystamy z szablonowych rozwiązań, indywidualnie podchodzimy do każdego Klienta.

e-mail: biuro@G4.net.pl | mobile: +48502470239 | +48506453975 | +48570113720

© copyright & design by G4.net 2005-2020 | Polityka cookies