G4.net

Szkolenia i kursy
Szkolimy pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem aktualnych i zmieniających się przepisów prawa w Unii Europejskiej, czyli tak zwanego RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Prowadzimy szkolenia i kursy informatyczne na zlecenia firm i instytucji.
Nasza kadra to głównie pracownicy uczelni wyższych z wieloletnim doświadczeniem, jak również specjaliści pracujący na co dzień w branży IT.

e-Learning, blended learning
Zajmujemy się przygotowaniem i wdrażaniem platform do zdalnego nauczania dla firm i instytucji. Opracowaniem i przygotowaniem multimedialnych szkoleń i kursów e-learningowych, blended learningowych. Posiadamy w naszych zasobach gotowe szkolenia i kursy, które można wykorzystać do podnoszenia kwalifikacji kadry pracowniczej, uczniów, studentów. Nasz dorobek z zakresu e-learningu prezentowaliśmy na wielu konferencjach naukowych. W kraju i za granicą można znaleźć nasze publikacje na temat nauczania na odległość, gamifikacji, narzędzi dostępnych w ramach platform zdalnego nauczania.

e-mail: biuro@G4.net.pl | mobile: +48502470239 | +48506453975 | +48570113720

© copyright & design by G4.net 2005-2020 | Polityka cookies