G4.net

System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001
Przeprowadzamy audyty i przygotowujemy firmy do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę ISO 27001.

Wdrożenie normy ISO 27001 pomaga w zabezpieczeniu:
poufności – aby dostęp do informacji mogły mieć osoby do tego uprawnione,
integralności – aby zapewnić dokładność i kompletność oraz metody przetwarzania informacji,
dostępności – gdzie tylko uprawnieni użytkownicy mają dostęp do informacji, gdy jest to wymagane.

Informacje w postaci cyfrowej, dokumenty w wersji papierowej, sprzęt komputerowy, sieci, jak również wiedza - wymaga ochrony. Wdrożenie normy opartej o ISO 27001 pozwala chronić Państwa aktywa w znormalizowany sposób.

Przy audytach i wdrożeniach współpracujemy z najlepszymi specjalistami z wieloletnim doświadczeniem z uprawnieniami audytora wiodącego lub wewnętrznego.

e-mail: biuro@G4.net.pl | mobile: +48502470239 | +48506453975 | +48570113720

© copyright & design by G4.net 2005-2020 | Polityka cookies