+48 502 470 239

Dane osobowe zgodnie z prawem

Wspieramy firmy i instytucje w bezpiecznym i zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych

Audyt

przetwarzania danych osobowych

Opracowanie

i analiza

dokumentów

Wdrożenie

wewnętrznych

procedur

Wsparcie

dla działów IT,

informatyków

Usługa

Inspektora Ochrony

Danych

24/7

Pomoc podczas incydentu

Reprezentacja

w kontaktach i podczas

kontroli UODO

Doradztwo,

szkolenia,

kursy

Oferta

Audyt przetwarzania danych osobowych

 • Przeprowadzimy przegląd stanu przetwarzania danych osobowych w Twojej firmie w myśl przepisów RODO
 • Sprawdzimy zgodność posiadanej dokumentacji z aktualnymi przepisami
 • Dokonamy weryfikacji zabezpieczeń pod względem informatycznym

 

Opracowanie i analiza dokumentów

 • Przygotujemy dla Ciebie komplet dokumentów niezbędnych do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych
 • Opracujemy wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Przeanalizujemy sposób przetwarzania danych osobowych w Twojej firmie pod względem oceny ryzyka oraz skutków ochrony danych osobowych

 

Wdrożenie wewnętrznych procedur

 • Nauczymy Ciebie i Twoich pracowników jak wykonywać rutynowe czynności przetwarzania danych osobowych
 • Dostosujemy obowiązujące u Ciebie procedury do wymogów prawnych
 • Usystematyzujmy pracę nad przetwarzaniem danych osobowych

 

Wsparcie dla działów IT, informatyków

 • Wspieramy merytorycznie i technicznie działy zajmujące się obsługa IT
 • Współpracujemy z informatykami i doradzimy im w zakresie zabezpieczeń sprzętowych oraz oprogramowania

 

Usługa Inspektora Ochrony Danych

 • Pełniąc funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych będziemy wspierać Cię jako Administratora w skutecznym i zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych
 • Przeprowadzimy cykliczne, planowane audyty, przygotujemy raporty oraz szkolenia dla pracowników
 • Przygotujemy odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób, których dane są przetwarzane

 

24/7 Pomoc podczas incydentu

 • Nasi pracownicy są dostępni pod dedykowanym numerem telefonu i świadczą całodobowo pomoc w razie naruszenia, incydentu czy wycieku danych osobowych
 • W razie konieczności pomagamy w zgłoszeniu do UODO oraz powiadomieniu osób, których dane zostały naruszone

 

Reprezentacja w kontaktach i podczas kontroli UODO

 • Zastąpimy Cię w kontaktach z Urzędem Ochrony Danych Osobowych
 • Przygotujemy odpowiednie pisma i odpowiedzi na zadane przez urzędników pytania
 • Będziemy obecni podczas kontroli i udzielimy Ci wsparcia

 

Doradztwo i szkolenia

 • Doradzimy Ci jak przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych
 • Przeszkolimy Ciebie i Twoich pracowników w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania danych

+48 502 470 239

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Skontaktuj się z Nami.

+48 606 828 746

biuro@g4.net.pl

+48 12 40 04 239

30-394 Kraków, ul. Skotnicka 177

© copyright & design by g4.net 2023